Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum

Wat betekent ouder worden voor de bewoners van Amsterdam Centrum?

Waar lopen zij in het dagelijks leven tegenaan, en hoe speelt de Bestuurscommissie Centrum in op oudere inwoners?

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum (hierna te noemen OAR Centrum) brengt daarover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Bestuurscommissie Centrum en aan andere relevante organisaties. De belangen en de positie van ouderen in Amsterdam Centrum staan daarbij centraal.

Wilt u met ons meedenken? Neem dan contact op via ons e-mailadres: oaradamc@gmail.com

ACTUALITEIT

In memoriam

Jan Sizoo is onlangs onverwachts overleden. Hij was afgelopen jaren lid van de Beleidsraad van de OAR Centrum en we zullen hem, maar ook zijn scherpe en heldere adviezen, gaan missen.

Symposium Mobiliteit Buitenshuis

oftewel: "Hoe ouderenvriendelijk kunnen we Amsterdam Centrum gaan maken?"

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum, in samenwerking met enkele stadsdorpen in Amsterdam Centrum, nodigt u uit!

Het symposium is op donderdag 13 oktober 2016,
van (13.30 inloop) 14.00 tot 18.00 uur,
in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk,
Keizersgracht 566, Amsterdam

Lees meer over het symposium