Stadsdorpen

De OAR Centrum organiseerde op 7 november 2013 een bijeenkomst over de diverse Stadsdorp initiatieven in Amsterdam Centrum.
Lees het verslag van deze bijeenkomst (pdf bestand).

Symposium-Stadsdorpen Symposium-Stadsdorpen Symposium-Stadsdorpen

Reactie Opnieuw Kiezen

De OAR Centrum heeft een reactie gestuurd naar DB en Commissieleden Welzijn van het Stadsdeel Centrum over de Nota Opnieuw Kiezen, waarin in de uitgangspunten voor de komende bezuinigingen worden uiteengezet.
Reactie OAR Centrum op de Nota Opnieuw Kiezen (pdf bestand)
Reactie en advies OAR Centrum op Nota Opnieuw Kiezen III november 2011 (pdf bestand)

 

terug