Symposium Mobiliteit Buitenshuis

oftewel: "Hoe ouderenvriendelijk kunnen we Amsterdam Centrum gaan maken?"

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum, in samenwerking met enkele stadsdorpen in Amsterdam Centrum, nodigt u uit!

Het symposium is op donderdag 13 oktober 2016,
van (13.30 inloop) 14.00 tot 18.00 uur,
in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk,
Keizersgracht 566, Amsterdam

Lees meer over het symposium

Symposium

De OAR Centrum heeft op 20 november 2014 een succesvol symposium met een actueel programma georganiseerd.
De reorganisatie van de zorg is een belangrijk onderwerp. De gemeente, organisaties en ouderen zelf moeten hierop reageren.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

De OAR Centrum heeft het Dagelijks Bestuur en de Deelraad van stadsdeel Centrum
een brief (pdf bestand) gestuurd naar aanleiding van de conclusie in het
Rapport ”Wonen met zorg in stadsdeel Centrum” (pdf bestand) van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam.

Advies OAR Centrum: bestemmen Raamgracht 4-8 voor ouderen in de binnenstad

De Gemeenteraad heeft de door het CDA ingediende nota ‘Ouderen in de Buurt’ onlangs aangenomen. Nu de panden Raamgracht 4-8 een (club)hotelbestemming dreigen te krijgen, is de OAR Centrum van mening dat deze panden beter een woonbestemming voor ouderen dienen te krijgen. Lees hier de tekst van het advies (pdf bestand).

Stadsdorpen

De OAR Centrum organiseerde op 7 november 2013 een bijeenkomst over de diverse Stadsdorp initiatieven in Amsterdam Centrum.
Lees het verslag van deze bijeenkomst (pdf bestand).

Symposium-Stadsdorpen Symposium-Stadsdorpen Symposium-Stadsdorpen

Symposium ‘Woningen voor ouderen in leegstaande gebouwen in Amsterdam. De weg tot realisering’ succesvol verlopen.

Als vervolg op het Symposium van vorig jaar, organiseerde de OAR Centrum op 15 juni 2012 een symposium over Woningen voor ouderen in leegstaande gebouwen in Amsterdam. Er was een tentoonstelling van ontwerpen van studenten van de Academie van Bouwkunst. Op basis van de woonwensen van de Initiatiefgroep van de OAR Centrum hebben zij woningen ontworpen op diverse leegstaande locaties. Het programma treft u hier aan (pdf bestand).

Lees het verslag van dit succesvolle symposium. (pdf bestand)

IMG_2018 IMG_2117 IMG_2121 IMG_2126 IMG_2140 IMG_2145 IMG_2148 IMG_2159

Werkgroep van start gegaan

Het symposium Blijvend Wonen in Stadsdeel Centrum - Oud Worden in je Eigen Buurt in mei 2011, heeft al een paar resultaten opgeleverd. Lees het verslag van dit symposium. (pdf bestand)
Er is een werkgroep gevormd van actieve belangstellenden voor het collectief particulier opdrachtgeversschap.
Als resultaat van het symposium ‘De weg tot realisering’ op 15 juni 2012, hebben zich opnieuw een aantal belangstellenden aangemeld. Diegenen die interesse hebben kunnen dat laten weten aan oaradamc@gmail.com.

 

terug