Gezondheid

De OAR Centrum blijft participeren in bijeenkomsten van het AMC en de VU inzake onderzoeken gericht op (kwetsbare) ouderen. De besprekingen over de positie van de NOAR en de OAR'en inzake de implementatie van de resultaten van de onderzoeken zijn nog gaande.


Zie ook:

www.cordaan.nl thuiszorg/zorg/hulp/voeding/dieet
www.buurtzorgnederland.com kleinschalige thuiszorg
www.alleszelf.nl landelijk overzicht zorg- en dienstverlening