Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum

Wat betekent ouder worden voor de bewoners van Amsterdam Centrum?

Waar lopen zij in het dagelijks leven tegenaan, en hoe speelt de Bestuurscommissie Centrum in op oudere inwoners?

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum (hierna te noemen OAR Centrum) brengt daarover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Bestuurscommissie Centrum en aan andere relevante organisaties. De belangen en de positie van ouderen in Amsterdam Centrum staan daarbij centraal.

Wilt u met ons meedenken? Neem dan contact op via ons e-mailadres: oaradamc@gmail.com