Vervoer

Zich goed kunnen verplaatsen is voor ouderen van het grootste belang. Daardoor kunnen zij beter deelnemen aan de samenleving. Een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer in de binnenstad, een veilige verkeerssituatie en een toegankelijke openbare ruimte vormen daarvoor de voorwaarden.

De OAR Centrum heeft inzake mobiliteit voor ouderen de volgende punten bij de bestuurscommissie van het stadsdeel aan de orde gesteld:

  • Veiligheid van oudere voetgangers, door aan te dringen op handhaving van verkeersgedrag van automobilisten (taxichauffeurs op trambanen) en fietsers (rijden door rood, rijden in de verkeerde rijrichting en rijden op de stoep)
  • Het verdwijnen van tramhaltes en de toegankelijkheid van de halteplaatsen
  • De organisatie van gastparkeerplaatsen en de beschikbaarheid van invalidenparkeerplaatsen

Meer informatie

www.amsterdam.nl aanvullend openbaar vervoer
www.valys.nl vervoer buiten Amsterdam
www.ciz.nl geïndiceerd vervoer