Welzijn

Nieuwe aanpak in het Sociaal Domein

De OAR Centrum heeft een advies uitgebracht aan de nieuwe Bestuurscommissie. De nieuw samen te stellen wijkzorgteams dienen rekening te houden met de diversiteit en de verschillende problematiek per wijk en/of buurt.
Lees het advies hier (pdf bestand).

Stadsdorpen

De OAR Centrum organiseerde op 7 november 2013 een bijeenkomst over de diverse Stadsdorp initiatieven in Amsterdam Centrum. Lees het verslag van deze bijeenkomst (pdf bestand)
Als vervolg op deze bijeenkomst heeft de OAR Centrum een advies uitgebracht aan het DB van het Stadsdeel.
Lees de tekst van het advies (pdf bestand)

www.stadsdorpenamsterdam.nl


Ontmoetingsruimten voor Ouderen

Op initiatief van ouderen zelf zijn drie ontmoetingsruimten voor en door ouderen gerealiseerd in stadsdeel centrum. Dit zijn de SOOP in de Plantage Weesperbuurt, de SOOJ in de Jordaan en de Tweede Uitleg in de Zuidelijke Grachtengordel.
Hier kunnen ouderen vrij inlopen, deelnemen aan cursussen en activiteiten, of aanschuiven bij een eettafel.
www.soopnet.nl
www.tweedeuitleg.nl
www.sooj.nl

Meer informatie

www.buurtkijken.nl Buurtkijken
www.CentraM.nl maatschappelijke dienstverlening
www.anbo.nl belangenbehartiging ouderen
www.cocamsterdam.nl belangenbehartiging homoseksuele ouderen
www.atapersonenalarmering.nl                personenalarmering Stichting ATA

Oudere berichten

zie het archief