WMO

De OAR Centrum neemt deel aan de WMO Adviesraad voor Amsterdam Centrum.
Voor actuele informatie over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verwijzen wij naar de websites van de stedelijke WMO adviesraad en die van de WMO adviesraad van Amsterdam Centrum.

www.wmo-adviesraadamsterdam.nl