Wonen

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En door de druk op de zorg zijn zij daartoe ook genoodzaakt.
Geschikte en aangepaste woningen zijn schaars in de Amsterdamse binnenstad.
De OAR Centrum zet zich in om:

  • Voldoende geschikte sociale huurwoningen voor ouderen te behouden en waar mogelijk dit aantal uit te breiden
    Vooral de ‘gelabelde woningen’ dienen behouden te blijven voor de doelgroep ouderen.
  • Waar mogelijk woningen aan te passen en te verbeteren
    Veel woningen waar ouderen in wonen zijn daarvoor eigenlijk niet geschikt: te hoge drempels, smalle deuren, geen lift. Renovatie blijft belangrijk. Er zijn te weinig WIBO-woningen (woningen met zorg).
  • Nieuwe kansen benutten voor verbouw- en nieuwbouw
    De mogelijkheid voor nieuwbouw of verbouw is klein, maar met creativiteit en durf kan er veel.

Taskforce Wonen en Zorg

De bestuurscommissie van het stadsdeel heeft in april 2013 een Taskforce Wonen en Zorg ingesteld. Deze taskforce heeft de opdracht het in kaart brengen van alle initiatieven en ideeën die er zijn om het mogelijk te maken dat ouderen langer in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen. Naar aanleiding hiervan wordt een uitvoeringsplan opgesteld dat later ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Stadsdorpen

De OAR Centrum organiseerde op 7 november 2013 een bijeenkomst over de diverse Stadsdorp initiatieven in Amsterdam Centrum. Lees het verslag van deze bijeenkomst (pdf bestand)
Als vervolg op deze bijeenkomst heeft de OAR Centrum een advies uitgebracht aan het DB van het Stadsdeel.
Lees de tekst van het advies (pdf bestand)

www.stadsdorpenamsterdam.nl

Meer informatie over wonen

www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/wzs/dienst-wonen-zorg/ Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/programma'-wmo/awbz-wmo/nieuwsbrief/awbz-wmo-18-wijkzorg  
www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen  
www.woningnet.nl woonkrant
www.wswonen.nl steunpunt wonen/huurteam
www.toeslagen.nl huurtoeslag
www.CentraM.nl advies/bemiddeling
www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/programma'-wmo/awbz-wmo/nieuwsbrief/awbz-wmo-18-wijkzorg  
www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen  

Oudere berichten

zie het archief